Hege Herheim
Regnskapsfører

Hege Herheim

Hege har en bachelorgrad innenfor økonomi og adminsitrasjon, og har bærekraftsrapportering som et av hennes interessepunkter.